info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande bland annat frågan om pensionsrättigheter ska ingå vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Lagstiftningen härom såvitt nu är intressant återfinns i 10 kap 3 paragrafen första och tredje stycket äktenskapsbalken.

Första stycket anger att rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art inte ska ingå i bodelning om det skulle strida mot vad som gäller för rättigheten. Dessutom ska pensionsrättigheter även om de inte är av sådant slag undantas från bodelning i enlighet med paragrafens andra och tredje stycke.
Andra stycket handlar om bodelning vid dödsfall och är inte intressant för målet.

Paragrafens tredje stycke handlar om pensionsrättigheters behandling vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Här sägs att en rätt till pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis ska undantas från bodelning om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Detsamma gäller rätt till pension på grund av försäkring om det belopp som ska betalas ut ska beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt till bland annat ålderspension.

Såvitt känt är det första gången som Högsta domstolen prövar paragrafens tillämplighet vad gäller pensionsrättigheter.
Målet är särskilt intressant eftersom det rör pensionsavsättningar som en företagare gjort till sig själv i egenskap av näringsidkare.

Magnus Dahlgren
Advokat, partner

MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
GRATTIS MAGNUS TILL ADVOKATTITELN!

Vi gratulerar Magnus Hjertquist som beviljats inträde i Sveriges Advokatsamfund och nu…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor