info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag.

Du som arbetsgivare behöver därför ett ändamålsenligt system som hjälper dig utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Det innebär att det finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen.

Hur fungerar det I praktiken?

  • Företaget får tillgång till Dahlgren & Partners rapporteringssida. Det innebär en smidig implementering t ex via spridning av rapporteringssidan på intranät, mejl, informationsmöten m.m.
  • Lättillgängligt och användarvänligt genom både webb- och mobilanpassning.
  • Anonym rapportering via väl utarbetade formulär.
  • Ingen intern handläggare kan komma i kläm eller i jävsituation eftersom handläggningen sker från Dahlgren & Partners.
  • Återrapportering till företagsledningen med förslag på åtgärd.

Vad kostar det?

Du som arbetsgivare betalar en mindre månadsavgift. Därefter betalar du per ärende vi tar emot och handlägger.
Inkomna ärenden (”enklare ärenden” och ”mer omfattande ärenden”) granskas och rapport med bedömning skickas till kontaktperson eller genom annan intern rapporteringskanal med förslag på åtgärd. Ärendena debiteras enligt fast avgift per ärende.

  • Enklare ärenden – avser mindre än trettio (30) minuter nedlagd tid för bedömning.
  • Mer omfattande ärenden – avser nedlagd tid om 0,5-3 timmar nedlagd tid.

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor