info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Vi har lång samlad erfarenhet inom både liv- och skadeförsäkring, med tyngdpunkt inom livförsäkring

Kontakta Oss

Vi lämnar kvalificerad rådgivning och stöd till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, försäkringsförmedlare och andra företag inom försäkrings- och insuretechbranschen inom i stort sett samtliga frågor inom försäkringsrätten.

Dahlgren & Partner har omfattande erfarenhet av rådgivning inom både liv- och skadeförsäkring, med tyngdpunkt inom livförsäkring (såväl spar- som riskförsäkring). När det gäller sparprodukter har vi god kompetens inom både pensions-och kapitalförsäkring. Vi kan och förstår förutsättningarna för kollektivavtalad försäkring lika väl som vi behärskar gruppförsäkring och individuellt tecknad försäkring.

Flera av oss på Dahlgren & Partners har lång erfarenhet som chefs- eller bolagsjurister i branschen och har dessutom nu arbetat en längre tid som externa rådgivare. Därför har vi god förståelse för försäkringsrörelse och för försäkringsdistributionsverksamhet. Detta gäller både ur ett försäkringsgivareperspektiv – och oavsett om försäkringsrörelsen bedrivs i ett Solvens 2-företag eller ett IORP 2-företag – och ur ett distributionsperspektiv – och alltid oavsett produktpaketering. Vi bygger gärna långsiktiga relationer vilket gör startsträckan ännu kortare.

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor