info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har lång erfarenhet av samtliga delar inom rättsområdet pension

Kontakta Oss

Pensionsområdet är komplext och omfattar oftast flera andra rättsområden, som t ex skatterätt, familjerätt, allmän avtalsrätt och näringsrätt.

Pension kan utlovas på olika sätt och ett löfte om pension måste tryggas på visst sätt för att vara avdragsgillt skatterättsligt. Vi kan juridiken inom samtliga tryggandeformer; pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld i balansräkning.

Dahlgren & Partners har också god erfarenhet av direktpension.

Vi riktar oss främst till nedan angivna aktörer, d.v.s. försäkringsföretag, pensionsstiftelser, försäkringsförmedlare, arbetsgivare och deras rådgivare samt top executives.

 • Försäkringsföretag

  och tjänstepensionsföretag som säljer och distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Pensionsstiftelser

  som tryggar pension – oavsett storlek på pensionsstiftelsen

  LÄS MER
 • Försäkringsförmedlare

  som ger råd om eller distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Arbetsgivare

  Arbetsgivare som lämnar pensionslöften och som önskar rådgivning kring tryggandeform, oavsett vilken

  LÄS MER
 • Arbetsgivares rådgivare

  Arbetsgivares rådgivare (ex.vis skatterådgivare eller advokater) som behöver specialistkompetens inom pensionsrätt

  LÄS MER
 • Top-executives

  som har behov av förhandlingsstöd eller tolkning av pensionsavtal eller biträde vid tvistlösning med f.d. arbetsgivare

  LÄS MER

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor