info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

ARBETSGIVARES RÅDGIVARE

Kontakta Oss

Arbetsgivare som lämnar pensionslöften och tryggar detta löfte genom att teckna kollektivavtalad eller frivilligt tecknad pensionsförsäkring, genom att särskilt redovisa pensionsskuld i balansräkning eller genom att sätta av medel till en pensionsstiftelse.

Arbetsgivares rådgivare såsom skatterådgivare, advokatfirmor m.fl. som behöver specialistkompetens inom detta rättsområde.

Pensionsstiftelser som tryggar pension – oavsett storlek på pensionsstiftelsen.

 • Försäkringsföretag

  och tjänstepensionsföretag som säljer och distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Pensionsstiftelser

  som tryggar pension – oavsett storlek på pensionsstiftelsen

  LÄS MER
 • Försäkringsförmedlare

  som ger råd om eller distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Arbetsgivare

  Arbetsgivare som lämnar pensionslöften och som önskar rådgivning kring tryggandeform, oavsett vilken

  LÄS MER
 • Arbetsgivares rådgivare

  Arbetsgivares rådgivare (ex.vis skatterådgivare eller advokater) som behöver specialistkompetens inom pensionsrätt

  LÄS MER
 • Top-executives

  som har behov av förhandlingsstöd eller tolkning av pensionsavtal eller biträde vid tvistlösning med f.d. arbetsgivare

  LÄS MER

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor