info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

ARBETSGIVARE

Kontakta Oss

Du som representerar en arbetsgivare som har frågor om pension till anställda: vi kan hjälpa er oavsett om frågorna gäller tecknade kollektivavtal om pension, om tolkning av eller upprättande av pensionsförsäkringsavtal eller pensionspolicy, som exempelvis avtal om direktpension eller löneväxling, eller vid frågor om särskild redovisning av pensionsskuld i balansräkning.

Det kan också hända att ni har funderingar på att etablera en pensionsstiftelse eller att ni har funderingar på frågor om rätt till gottgörelse från en pensionsstiftelse. Vi har lång erfarenhet av att biträda arbetsgivare i frågor om pension och bistår även med tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfarande.

 • Försäkringsföretag

  och tjänstepensionsföretag som säljer och distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Pensionsstiftelser

  som tryggar pension – oavsett storlek på pensionsstiftelsen

  LÄS MER
 • Försäkringsförmedlare

  som ger råd om eller distribuerar pensionsprodukter

  LÄS MER
 • Arbetsgivare

  Arbetsgivare som lämnar pensionslöften och som önskar rådgivning kring tryggandeform, oavsett vilken

  LÄS MER
 • Arbetsgivares rådgivare

  Arbetsgivares rådgivare (ex.vis skatterådgivare eller advokater) som behöver specialistkompetens inom pensionsrätt

  LÄS MER
 • Top-executives

  som har behov av förhandlingsstöd eller tolkning av pensionsavtal eller biträde vid tvistlösning med f.d. arbetsgivare

  LÄS MER

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor