info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Svea Hovrätt har i mål nr T 4408-14 dömt ett bolag verksamt inom finansiell rådgivning att betala en halv miljon kronor i skadestånd efter att ha gett rådet till en man att investera i ett investeringscertifikat som senare blev värdelöst.

Den rättsliga frågan var om investeringsrådgivning kring och förmedling av investeringscertifikat inom ramen för den samtidigt förmedlade kapitalförsäkringen utgjorde försäkringsförmedling. Hovrätten konstaterar att definitionen av försäkringsförmedling är mycket vid och fäste avseende vid konsumentskyddsperspektivet samt slog fast det varit fråga om försäkringsförmedling. Skadestånd ska utgå eftersom bolaget agerat vårdslöst då investeringsrådgivning inneburit att ett betydande belopp placerats i en produkt med hög risk och bolaget hade agerat oaktsamt genom att rekommendera en lösning som inte varit lämplig samt dessutom inte hade upplyst om de risker som varit förknippade med investeringen.

HD meddelade den 7 december 2015 prövningstillstånd.

BEDRÄGERI INTE FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i mål nr T 2069-14 (”Connecta-målet”)…

Läs mer
MAGNUS DAHLGRENS KOMMENTAR TILL CONNECTADOMEN

Det händer att tingsrätten och Högsta domstolen kommer till samma slut och…

Läs mer
INFORMATIONSBREV AVGJORDE NÄR FÖRSÄKRINGSPRESKRIPTION BÖRJADE LÖPA

Stockholms tingsrätt (TR:n) och Svea Hovrätt (HovR:n) har avgjort ett mål om…

Läs mer
FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT OM KONSUMENTSKYDDET

Finansinspektionens (FI) gav ut sin årliga rapport: ”Konsumentskyddet på Finansmarknaden” den 3…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor