info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Under hösten 2016 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 oktober börjar Carl Johan Rundquist, Jur.Kand. /Senior Associate. Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

I september började även biträdande jurist Filippa Nelin. Filippa erhöll juristexamen från Örebro Universitet i januari 2016. Hon har dessutom en master i rättsvetenskap vid Örebro Universitet, sedan i juni 2016. Därefter, och fram till att
hon började hos Dahlgren & Partners, har Filippa arbetat på Folksam, i huvudsak med skadereglering.
Från vänster: Filippa Nelin, Isabella Hugosson, Carl Johan Rundquist, Magnus Dahlgren

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor