info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Fram t.o.m. fredagen den 2 februari kl. 18 ska de flesta juridiska personerna och juridiska konstruktionerna anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket på deras hemsida.

Registreringen ska ske med bakgrund av nya regler som härrör från Penningtvättslagstiftning; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG antogs under år 2015.

Dessa nya regler kräver att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med lagen om registrering av verkliga huvudmän är bland annat att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner.

I svenska lagtext har detta införts som laglig skyldighet i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska det rapporterats in verkliga huvudmän senast sex månader efter lagens ikraftträdande (dvs. 1 februari). Bolagsverket har rätt att utdöma vite som även prövas av Bolagsverket.

Observera att detta måste göras elektroniskt om inte dispens har beviljats.

Dahlgren & Partners kan bistå vid en utredning om, eller second opinion om, vem/vilka som ska utgöra den juridiska personens/konstruktionens verkliga huvudman/huvudmän och således anmälas in till Bolagsverket.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor