info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har förvärvat rättigheterna till Laila Kihlströms bok ”Pensionering direkt i företaget”. I samband med rättighetsförvärvet övertogs även de sista trettio exemplaren av den senaste utgåvan av Kihlströms bok. För den som är intresserad av att fördjupa sig i t.ex. pensionsstiftelsefrågor är det möjligt att köpa den av Dahlgren & Partners till ett förmånligt pris. Dahlgren & Partners har för avsikt att ge ut en ny, reviderad utgåva av ”Pensionering direkt i företaget” i samband med ikraftträdandet av ändringarna i tryggandelagen. För närvarande sker detta sannolikt i januari 2017.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor