info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har förvärvat rättigheterna till Laila Kihlströms bok ”Pensionering direkt i företaget”. I samband med rättighetsförvärvet övertogs även de sista trettio exemplaren av den senaste utgåvan av Kihlströms bok. För den som är intresserad av att fördjupa sig i t.ex. pensionsstiftelsefrågor är det möjligt att köpa den av Dahlgren & Partners till ett förmånligt pris. Dahlgren & Partners har för avsikt att ge ut en ny, reviderad utgåva av ”Pensionering direkt i företaget” i samband med ikraftträdandet av ändringarna i tryggandelagen. För närvarande sker detta sannolikt i januari 2017.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor