info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 16 april 2020 publicerades nyheten på regeringens hemsida att regeringen har beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att införa en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 respektive den 1 juli 2007.

Regeringens uppdrag till Finansinspektionen är ett led i behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att skilja fond- och depåförsäkring från traditionell livförsäkring när det gäller reglerna om återköp och flytt. Uppdraget innebär att Finansinspektionen ska inhämta ett antal uppgifter från försäkringsföretagen som ska vara underlag för en bedömning av frågan om en utvidgad återköps- och flytträtt. Finansinspektionen ska inte lämna någon rekommendation i frågan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor