info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 29 januari publicerades finansinspektionens (FI) yttrande över promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Fi209/03538/FPM) .

I yttrandet stadgas att FI tillstyrker i huvudsak förslaget och instämmer i stort i de bedömningar som görs. FI föreslår dock vissa ändringar vad gäller den närmare utformningen av särregleringen. FI:s utgångspunkter i granskningen av lagförslaget har varit att säkerställa att reglerna även fortsättningsvis tar tillräcklig hänsyn till understödsföreningarnas storlek och särart.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor