info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 29 januari publicerades finansinspektionens (FI) yttrande över promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Fi209/03538/FPM) .

I yttrandet stadgas att FI tillstyrker i huvudsak förslaget och instämmer i stort i de bedömningar som görs. FI föreslår dock vissa ändringar vad gäller den närmare utformningen av särregleringen. FI:s utgångspunkter i granskningen av lagförslaget har varit att säkerställa att reglerna även fortsättningsvis tar tillräcklig hänsyn till understödsföreningarnas storlek och särart.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor