info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU13 daterat den 7 november 2019 ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förslaget innebär vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv. Direktivet är liksom det första tjänstepensionsdirektivet byggt på en princip om minimiharmonisering, dvs. medlemsstaterna har frihet att införa mer långtgående krav än vad som följer av direktivet.

Förslaget omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsernas verksamhet. Dessutom föreslås att en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen utvidgas för att uppfylla direktivets krav på skydd för s.k. visselblåsare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019 och beslut är inplanerat att tas den 13 november 2019.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor