info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har under en längre tid försökt uppmärksamma det problem som understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet står inför i och med det nya regelverket IORP II och upphävandet av den tidigare lagen för understödsföreningar. Dahlgren & Partners har genom framförallt Magnus Dahlgren publicerat artiklar och aktivt lyft problemet i lagstiftningsprocessen. Lösningar som Magnus Dahlgren framfört är bl.a. att ge möjligheten för understödsföreningarna som vill fortsätta bedriva sin verksamhet i en organisationsform som ideellförening.

Detta har uppmärksammats och även besvarats separat i den senaste propositionen 2017/18:3, Förlängd övergångsperiod för Understödsföreningar, där dessvärre frågan inte ansågs omfattas av propositionens lagstiftningsärende. Det konstaterades att skäl finns att överväga en alternativ reglering för understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet men att sådan reglering behöver utredas särskilt i ett eget lagstiftningsärende.

Dahlgren & Partners ansåg att detta inte var tillräckligt och kontaktade därför Finansutskottet för en sista möjlighet till åtgärd i rimlig tid.

Idag har glädjande besked kommit. Finansutskottet har nu publicerat sitt betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Förslaget går ut på att understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet ska beviljas en övergångsperiod till dess att en rak och enkel övergångslösning till annan organisationsform är utredd och klar. Beslut ska fattas den 8 november.

Förhoppningsvis väcker inte förslaget något motstånd och en alternativ reglering och övergångsperiod för understödsföreningarna ser nu allt ljusare ut.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor