info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 15 juni 2020 publicerades förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor. Föreskrifterna reglerar hur sådana försäkringsföreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information föreningarna ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och de som erbjuds att teckna en försäkring. Föreskrifterna innehåller också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur föreningarna ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Föreskrifterna föreslås med anledning av förslaget till ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) enligt propositionen Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (prop. 2019/20:148).

Som en följd av de nya föreskrifterna föreslår Finansinspektionen att ändringar också ska göras i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag. Dessutom föreslås att vissa av de befintliga föreskrifterna och allmänna råden som gäller för understödsföreningar, respektive försäkringsföreningar, ska ändras eller i något fall upphävas.

De nya föreskrifterna och allmänna råden, samt ändringarna i de befintliga föreskrifterna och allmänna råden, föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor