info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har biträtt klienter innan och efter ikraftträdandet och flertalet frågeställningar och praktiska problem har behandlats. Det var dock vår övertygelse att Finansinspektionen redan kort efter lagens ikraftträdande skulle reglera, eller i vart fall utge vidare vägledning om, vilken provision som skulle anses godtagbar. Avsaknaden av ytterligare vägledning är anmärkningsvärd eftersom ersättningsmodellen i allmänhet och provisionsmodellen vid försäkringsdistribution i synnerhet var under stor diskussion under lagstiftningsarbetet. Stort ansvar har därför skjutits vidare till försäkringsdistributörerna.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
GRATTIS MAGNUS TILL ADVOKATTITELN!

Vi gratulerar Magnus Hjertquist som beviljats inträde i Sveriges Advokatsamfund och nu…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor