info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners fortsätter att växa och cementerar sin plats som Sveriges främsta specialistbyrå inom tjänstepensioner, finansiella tjänster och arbetsrätt. Per Nylund ansluter sig till byrån som Jur.kand./Senior Associate från den 1 juni.

Per Nylund har en bred och lång erfarenhet inom såväl sakförsäkring som livförsäkring och pensionsförsäkring. Han har stor förhandlingsvana och gedigen erfarenhet från affärsjuridik.

”Per är ett välkommet tillskott till teamet och bidrar till att bredda byråns samlade erfarenhet och kompetens ytterligare”, säger Magnus Dahlgren, grundare och partner på Dahlgren & Partners. ”Dahlgren & Partners är den naturliga partnern för alla frågor som rör pension, försäkring och arbetsrätt”

Efter tjänstgöring vid regionåklagarmyndighet och tingsrätt har han arbetat på advokatbyrå under 12 år varav 10 år som advokat delägare. Därefter har Per jobbat som bolagsjurist på Trygg-Hansa, HR- och förhandlingschef på Codan/Trygg-Hansa samt som chefjurist på valcentralerna Collectum och Fora. Per har varit ansvarig för juridiken vid de ITP-upphandlingar som genomförts och kan det mesta om kollektivavtalad tjänstepension. Per har även jobbat med ansvar för risk och compliance, varit personuppgiftsombud samt funktionsansvarig för åtgärder för att motverka penningtvätt. Han har dessutom varit klagomålsansvarig på valcentralerna.

Tidigare under året har firman utökats med två nyanställda jurister. Den 1 februari började Lena Widman, Jur.kand./Senior Associate. Lena har en lång erfarenhet från arbetsrättens område, affärsjuridik samt pensions- och försäkringsjuridik. Efter tjänstgöring som notarie, har hon sedan 1995 arbetat som åklagare, förbundsjurist, chefsjurist och VD vid bl a LO-TCO Rättsskydd och Arbetsgivarföreningen KFO. Lena har bred processerfarenhet inom såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol samt skiljeförfarande som skiljeman.

I januari började även Magnus Hjertquist bit.jur./associate. Magnus studerade till jurist vid Örebro Universitet och har fram till att han började hos Dahlgren & Partners arbetat på Folksam, i huvudsak med skadereglering och rättsskydd.

MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor