info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som har till ändamål, att utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring.

Oftast är en understödsförening sluten till ett visst företag, en yrkesgrupp eller annan sammanslutning.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes den 1 april 2011. I efterhand kan detta just kännas som ett aprilskämt men tyvärr är det allting annat än roligt för de hundratals understödsföreningar som omfattades av lagen.

Upphävandet av lagen innebar att understödsföreningar efter en övergångsperiod skulle upphöra att existera antingen genom att de ombildades till försäkringsföreningar eller likviderades.

Till dags dato har ingen understödsförening ombildats till försäkringsförening.

Anledningen är att de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet först vill invänta och se hur det europeiska regelverk (IORP 2) som ska reglera sådan verksamhet kommer att se ut och framförallt hur det kommer att implementeras i svensk lagstiftning.

IORP 2 är som andra direktiv kraftigt försenat. Först trodde man att det skulle föreligga 2015, sedan 2017 och nu verkar det som att IORP 2 inte är implementerad i svensk lagstiftning förrän tidigast 2019.

I avvaktan därpå förlängs den nuvarande övergångsregleringen.

Vad Regeringen missar är dock att långt ifrån alla understödsföreningar bedriver tjänstepensionsverksamhet. Många är väldigt små och där det understöd de tidigare gav nu mera är blott symboliska; kanske några hundralappar till begravningshjälp och liknande.

Det här är föreningar som aldrig kommer att kunna visa upp det garantikapital om ca 30 miljoner som krävs för att de ska kunna ombilda till försäkringsförening. Å andra sidan vill de inte låta sig likvideras.

Flera har funnits i hundratals år och med åren mer fått karaktär av ideella föreningar. Med tanke inte minst på de kulturhistoriska värden de besitter borde en möjlighet för dem öppnas att istället för likvidation omvandlas till just ideella föreningar.

I över 5 års tid har Regeringen kunnat ge de understödsföreningar som inte kommer att påverkas av nya regler för tjänstepensionsverksamhet besked om framtiden. Istället väljer man på grund av okunskap eller likgiltighet att ignorera dem.

Stockholm 2016-ll-03

Magnus Dahlgren

advokat

MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor