info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 15 november 2019 publicerade Finansdepartementet promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension .

I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i flera olika lagar, bl.a. försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag.

Ändringarna går i huvudsak ut på att förtydliga genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet. I promemorian föreslås också vissa ändringar för att förtydliga genomförandet av Solvens II-direktivet. Dessutom innehåller promemorian förslag till mindre justeringar i den associationsrättsliga regleringen för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Finansdepartementet uppger att förslagen i promemorian inte är föranledda av riksdagens tillkännagivanden enligt bet. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (2019/20:FiU12). De frågorna bereds i ett annat ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 januari 2020.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor