info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 15 november 2019 publicerade Finansdepartementet promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension .

I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i flera olika lagar, bl.a. försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag.

Ändringarna går i huvudsak ut på att förtydliga genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet. I promemorian föreslås också vissa ändringar för att förtydliga genomförandet av Solvens II-direktivet. Dessutom innehåller promemorian förslag till mindre justeringar i den associationsrättsliga regleringen för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Finansdepartementet uppger att förslagen i promemorian inte är föranledda av riksdagens tillkännagivanden enligt bet. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (2019/20:FiU12). De frågorna bereds i ett annat ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 januari 2020.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor