info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag och om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.

Förslaget innehåller nya bestämmelser om beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens), rapportering och företagsstyrning för grupper. Syftet är att åstadkomma en gruppreglering som motsvarar den som gäller för grupper enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) inom dessa områden.

Finansinspektionen föreslår också en ny bestämmelse om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta när de distribuerar försäkringar. Sådana regler finns för försäkringsföretag. Syftet är att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring.

Slutligen föreslås ett förtydligande i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta för att det ska framgå att begreppet försäkringsföretag, i definitionen av begreppet institut med internationell anknytning, även omfattar tjänstepensionsföretag.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor