info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Rekommendationen gäller försäkringsfall, skadehändelser och tips som anmäls eller inkommer från och med den 1 oktober 2015. Rekommendationen lägger fast allmänna principer för försäkringsbolagens behandling av personuppgifter vid utredning av oklara försäkringsfall och är framtagen av Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen. Rekommendationen gäller tillämpningen av grundläggande bestämmelser i personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att ge ett uttryck för vad som utgör god sed vid behandling av personuppgifter inom försäkringsbranschens utredningsverksamhet. Den innehåller bland annat hanteringsregler för inhämtande av personuppgifter om hälsa, sekretessförbindelser, säkerhet och gallring.

SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om…

Läs mer
KOMMER LF ATT VINNA SINA ANSVARSFÖRSÄKRINGSMÅL? – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid…

Läs mer
UPPDATERING OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor