info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har idag, med anledning av regeringens promemoria ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag” (Fi2020/01995/FPM), gett in ett remissyttrande till Finansdepartementet. Dahlgren & Partners konstaterar att det ännu finns flera oklarheter kring vad som ska anses utgöra tjänstepensionsförsäkring. Oklarheterna grundar sig till stor del i att regeringen gjort uttalanden, såväl i förarbetena (prop. 2018/19:158) som i den promemoria som det nu gäller, som – om de måste beaktas av tjänstepensionsföretagen – skulle innebära att den nu lagstadgade definitionen av vad som ska utgöra tjänstepensionsförsäkring inte innehåller samtliga rekvisit. Dahlgren & Partners anser att regeringen behöver komma med klargörande uttalanden i tre frågor:

Måste premier för all eller viss tjänstepensionsförsäkring som utgångspunkt erläggas av arbetsgivare och ska detta krav i så fall gälla med undantag för egenföretagare?

Kan tilläggsförsäkring aldrig avse sparande?

Måste tilläggsförsäkring alltid kopplas till person?

“Läs hela yttrandet här“.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor