info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Carl Johan Rundquist har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen.

Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP.

Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA, Svenska avdelningen av AIDA och Föreningen Pensionsspecialisterna. Han är även ledamot av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

KONTAKTUPPGIFTERVårt team