info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Magnus är specialiserad inom pensions- och försäkringsrätt samt frågor inom dataskydd.

Magnus arbetar med rådgivning inom pensions- och försäkringsrättsliga frågor, men även frågor inom dataskydd, till företrädelsevis pensionsstiftelser, försäkringsförmedlare, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Magnus beskriver sig som en pragmatisk och kommersiellt driven advokat med klientens verksamhet i fokus.

Magnus har erfarenhet av att implementera regelverk som träffar pensions- och försäkringsaktörer och biträder regelbundet företag med att fortlöpande se över verksamheten och dess rutiner för att säkerställa en efterlevnad. Han biträder vid löpande frågeställningar och uppdrag som uppstår i klientens verksamhet. Det kan exempelvis innebära arbete med att upprätta, granska och/eller förhandla olika avtal, analysera nya eller befintliga samarbeten, bistå vid arbete med produkter och gruppförsäkringar, bistå vid analys eller upprättande av avtal om utlagd verksamhet samt ge full stöd vid olika dataskyddsfrågor som kan uppstå för verksamheten.

Magnus arbetar regelbundet med uppdrag avseende verksamhetens styrdokument, tillståndsansökningar, extern utredare för visselblåsning, försäkringsvillkor, diverse informationstexter (GDPR, FAL, LFD, hållbarhet m.m.) distributionskedjor eller upprätthåller funktionen som dataskyddsombud. Magnus har även processerfarenhet från såväl skiljeförfarande, tvistemål som förvaltningsrättsliga mål. Magnus är styrelseledamot i SPFA.

Magnus är advokat och partner sedan 2021.

KONTAKTUPPGIFTERKURSINTYG & DIPLOM

Vårt team