info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Veckan före jul fick lärare och annan personal inom kommuner och landsting ett brev från sina försäkringsbolag där de kunde läsa att anställda som omfattas av avtalspension KAP-KL/AKAP-KL fått villkoren för tjänstepensionen ändrad. Bland annat ändras pensionsåldern från 65 till 67 år med verkan från årsskiftet. Dessutom ändrades utbetalningstiden från fem år till livsvarig. Hur upplyftande var den informationen? En vecka före jul och endast två veckor före årsskiftet.

I Sverige brukar vi tala om att pensionen är oantastbar. Med det menar vi vanligtvis att den är villkorslös eller inte kan försämras. I vart fall inte utan allas godkännande. Var går gränsen för den enskildes rätt kontra arbetsgivarens dito? Den information den anställde får från arbetsgivare och försäkringsbolag ska gå att lita på och förhoppningsvis skickas i god tid innan en förändring. Att arbetsgivare och kollektivavtalsparterna kan förbättra villkoren känns ju naturligt och bra. Men är det rimligt att en 64-årig lärare, som börjat planera sin pensionering, ska få en sådan information som ovan, dvs en information som de flesta skulle uppfatta som en betydande försämring. Får en arbetsgivare agera så och kan avtalsparterna försämra pensionsvillkoren? Eller måste den anställde godkänna en försämring för att den ska träda ikraft. Är det någon skillnad om den anställde redan är pensionär? Detta är frågor som såväl arbetsgivare som anställda ställer sig. Finns det några regler om hur ändringar får ske och när information ska lämnas?

Självklart finns det regler för hur man ska och får agera när situationer uppkommer och pensioner måste ändras. Det finns dessutom rättsfall och rättsexperter som uttalat sig. Vi befinner oss dessutom i en förändringstid där man på EU-nivå anser att informationen till konsumenter behöver förbättras. Då är det särskilt viktigt att informationen hanteras rätt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper företag, avtalsparter och försäkringsbolag med flera att göra rätt.

SOU 2016:76 SKATT PÅ FINANSIELL VERKSAMHET SKICKAD PÅ REMISS

Den 15 november 2016 skickade Finansdepartementet SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet,…

Läs mer
MIFID II

Efter förslag från EU-kommissionen har tillämpningsdatumet för MiFID II (och MiFIR) flyttats…

Läs mer
SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Bertil Bengtsson har avlämnat departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor