info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I röstningen i Europaparlamentet var det 512 stycken som röstade för IORP II och endast 70 stycken som röstade mot.

Den 8 december 2016 antogs även IORP II av EU:s ministerråd och direktivet publicerades i EU:s Official Journal den 23 december 2016, medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera det i nationell lagstiftning. IORP II kommer därför börja tillämpas i januari 2019.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

CONNECTAMÅLET

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16,…

Läs mer
FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder…

Läs mer
REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor