info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I röstningen i Europaparlamentet var det 512 stycken som röstade för IORP II och endast 70 stycken som röstade mot.

Den 8 december 2016 antogs även IORP II av EU:s ministerråd och direktivet publicerades i EU:s Official Journal den 23 december 2016, medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera det i nationell lagstiftning. IORP II kommer därför börja tillämpas i januari 2019.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

SKADESTÅNDSREGLERNA VID FINANSIELL RÅDGIVNING SES ÖVER – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Som framgår av notis i vårt senaste nyhetsbrev så har Bertil Bengtsson fått regeringens…

Läs mer
KONKURRENSVERKET: FLYTTAVGIFTEN HÄMMAR KUNDRÖRLIGHETEN OCH KONKURRENSEN PÅ MARKNADEN

En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta…

Läs mer
DAHLGREN & PARTNERS VÄLKOMNAR TVÅ NYA MEDARBETARE

Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor