info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 15 november 2016 skickade Finansdepartementet SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, på remiss. Remissyttrandena ska vara åter hos Finansdepartementet den 15 februari 2017.

SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, innehåller ett förslag om att införa en ny skatt, kallat finansiell verksamhetsskatt, som består av 15 procent utav beskattningsunderlaget. I förslaget framkommer att beskattningsunderlaget föreslås bestå av den skatteskyldiges, under beskattningsåret, sammanräknande lönekostnader. Syftet med den nya skatten är att minska mervärdesskattefördelen i den finansiella sektorn. I SOU 2016:76 föreslås att regleringen ska börja tillämpas den 1 januari 2018.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer
KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav…

Läs mer
REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor