info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 15 november 2016 skickade Finansdepartementet SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, på remiss. Remissyttrandena ska vara åter hos Finansdepartementet den 15 februari 2017.

SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, innehåller ett förslag om att införa en ny skatt, kallat finansiell verksamhetsskatt, som består av 15 procent utav beskattningsunderlaget. I förslaget framkommer att beskattningsunderlaget föreslås bestå av den skatteskyldiges, under beskattningsåret, sammanräknande lönekostnader. Syftet med den nya skatten är att minska mervärdesskattefördelen i den finansiella sektorn. I SOU 2016:76 föreslås att regleringen ska börja tillämpas den 1 januari 2018.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer
IORP II/TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAGSUTREDNINGEN

Enligt uppgifter från Finansdepartementet väntar FiDep på information från Bryssel, där det…

Läs mer
LAGRÅDSREMISSEN IORP 2 – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor