info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta sitt sparade kapital till ett annat företag. Kostnaden kan vara av betydande omfattning, vilket kan leda till en inlåsningseffekt för kunden som hade till avsikt att byta företag. Detta kan enligt Konkurrensverkets rapport, 2016:12, Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar, hämma kundrörligheten och det kan även leda till färre nyetableringar på marknaden. Konkurrensverket föreslår därför bland annat i rapporten att höga flyttavgifter borde begränsas och att kunden ska få rätt att flytta samtliga individuella och privata pensionsförsäkringar oavsett när de tecknades.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

LAGRÅDSREMISSEN OM GENOMFÖRANDET AV MIFID II

Den 19 januari 2017 överlämnade finansdepartementet lagrådsremissen nya regler om marknader för…

Läs mer
HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA PENSIONER

Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?”…

Läs mer
LAGRÅDSREMISSEN IORP 2 – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor