info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav…

Läs mer
LAGRÅDSREMISS SKÄRPER REGLERNA FÖR OBEROENDE – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna…

Läs mer
IORP II ANTAGET I EUROPAPARLAMENTET

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor