info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Bertil Bengtsson har avlämnat departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning…

Läs mer
LAGRÅDSREMISSEN IORP 2 – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig…

Läs mer
DATASKYDDSUTREDNINGENS BETÄNKANDE UTSKICKAT PÅ REMISS

Den 12 maj 2017 överlämnade dataskyddsutredningen betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) på…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor