info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
KRAV PÅ ÅTERHÄMTNINGSPLANER

Enligt FFFS 2016:6 gäller sedan den 1 februari krav på att alla…

Läs mer
EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer
FINANSINSPEKTIONEN POSITIVA TILL AUTOMATISERAD RÅDGIVNING

I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor