info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) skickats ut på remiss och remissvaren skulle vara åter den 22 september 2016. Nu har Pensionsgruppen, utifrån de inkomna svaren och den analys som gjorts, tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet, Handlingsplan för jämställda pensioner enligt en promemoria av socialdepartementet som publicerades den 23 januari 2017.

Den första punkten i handlingsplanen består av en översyn av grundskyddet, innefattande garantipension, bostadstillägget och änkepensionen. Sedermera innehåller handlingsplanen punkter bestående av förenkling av ansökningsförfarandet avseende överföring av premiepensionsrätt, utredning av möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt och fortsatt analys av utträdet ur arbetslivet för att nämna några. Det stadgas också i socialdepartementets promemoria att den aktuella handlingsplanen däremot kan komma att ändras under tidens gång.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10,…

Läs mer
CONNECTAMÅLET

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16,…

Läs mer
NY UTREDNING GÄLLANDE SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING

Bertil Bengtsson presenterar två förslag i departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor