info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer
PRIIPS-FÖRORDNINGEN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april…

Läs mer
IFRS 17: NY REDOVISNINGSSTANDARD FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL

IFRS (International Financial Reporting Standards) 17 är en ny branschstandard för redovisning…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor