info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
SOU MED FÖRSLAG PÅ GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTEPENSIONSDIREKTIVET (SOU 2016:51)

Den 16 april 2014 godkände Europaparlamentet och rådet, direktiv 2014/50/EU om förbättrade…

Läs mer
PRIIPS-FÖRORDNINGEN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april…

Läs mer
EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor