info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
NU ÄNDRAR VI PERSONALENS PENSION

Veckan före jul fick lärare och annan personal inom kommuner och landsting…

Läs mer
SOU 2017:45 – NY LAG OM FÖRETAGSHEMLIGHETER

I maj 2016 beslutade regeringen om att tillkalla en särskild utredare med…

Läs mer
KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor