info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Förslag på ny tjänstepensionsreglering skickas på remiss under hösten 2017. Förslaget bygger på det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och förslagen i tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Syftet bakom förslaget på ny tjänstepensionsreglering är bland annat att stärka konsumentskyddet.

I förslaget föreslås en förstärkt solvensreglering och möjligheten att bilda nya svenska tjänstepensionsinstitut. Det stadgas även att tjänstepensionskassor och försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kommer ges möjlighet att efter renodling av verksamheten fortsätta bedriva tjänstepensionsrörelse enligt det nya regelverket.

I förslaget framkommer att övergångsregleringen för tjänstepensionskassor kommer att förlängas. Den upphävda lagen om understödsföreningar tillämpar kassorna fram tills årsskiftet 2017/2018. Hur långt fristen kommer att förlängas är ännu inte meddelat.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

DEPARTEMENTSSKRIVELSE OM JÄMSTÄLLDA PENSIONER PÅ REMISS

En departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) har skickats ut på remiss.…

Läs mer
SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Bertil Bengtsson har avlämnat departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning…

Läs mer
HÖJNING AV PENSIONSÅLDRAR

Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor