info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Efter att Unionen och Sveriges ingenjörer meddelats ett interimistiskt beslut av AD, att det inte gick att strejka för flexpensioner, valde dessa ändå att ge in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) mot arbetsgivarorganisationerna IT & Telekomföretagen, Almega tjänsteförbunden och Mediaföretagen om rätten till flexpension. AD ska därför pröva om det är tillåtet eller inte för facken att strejka för rätten till flexpensioner.

Almega har den 26 augusti 2016 inkommit med svaromål där de hävdar att frågan inte kan prövas av AD, eftersom de varsel om konflikt som Unionen m.fl. tidigare framställt har dragits tillbaka och att det inte är möjligt att pröva om eventuella varsel i framtiden skulle vara tillåtna eller inte.

En handläggare på AD har uppgett till Advokatfirman Dahlgren och Partners att status för tillfället är att skriftväxling sker och att det inom kort ska fastställas ett datum för muntlig förberedelse.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

SOU 2017:45 – NY LAG OM FÖRETAGSHEMLIGHETER

I maj 2016 beslutade regeringen om att tillkalla en särskild utredare med…

Läs mer
ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer
ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10,…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor