info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare i månaden publicerade riktlinjer om produkttillsyn och styrning (Product Oversight and Governance – POG) – meddelat att FI inväntar implementeringen av IDD innan EIOPAs riktlinjer börjar tillämpas. FI:s uppfattning är att riktlinjerna är att jämställa med svenska allmänna råd som behöriga myndigheter och aktörer på marknaden ska försöka följa med alla tillgängliga medel. FI anser att trots att FI inte kan följa riktlinjerna förrän IDD är genomfört i svensk rätt är dessa ett bra sätt för försäkringsföretag och andra distributörer av försäkringar att sätta sig in i kommande regelverk.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

EIOPAS FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV FAKTABLAD

EIOPA har den 1 augusti publicerat ett samråd angående förslag till utformning…

Läs mer
FÖRSLAG PÅ NY TJÄNSTEPENSIONSREGLERING

Förslag på ny tjänstepensionsreglering skickas på remiss under hösten 2017. Förslaget bygger…

Läs mer
EIOPAS FÖRSLAG PÅ TEKNISKA RÅD TILL FÖLJD AV IDD

EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper)…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor