info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare i månaden publicerade riktlinjer om produkttillsyn och styrning (Product Oversight and Governance – POG) – meddelat att FI inväntar implementeringen av IDD innan EIOPAs riktlinjer börjar tillämpas. FI:s uppfattning är att riktlinjerna är att jämställa med svenska allmänna råd som behöriga myndigheter och aktörer på marknaden ska försöka följa med alla tillgängliga medel. FI anser att trots att FI inte kan följa riktlinjerna förrän IDD är genomfört i svensk rätt är dessa ett bra sätt för försäkringsföretag och andra distributörer av försäkringar att sätta sig in i kommande regelverk.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder…

Läs mer
LAGRÅDSREMISSEN OM GENOMFÖRANDET AV MIFID II

Den 19 januari 2017 överlämnade finansdepartementet lagrådsremissen nya regler om marknader för…

Läs mer
ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10,…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor