info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper) angående förslag på s.k. tekniska råd/regler som EIOPA ska föreslå EU-kommissionen med anledning av IDD. EIOPA har uttalat att några av de viktigaste syftena med de regler som föreslås är att säkerställa att olika ersättningar såsom provisioner inte medför negativa effekter för kunder samt att säkerställa att de försäkringsprodukter som säljs till individuella kunder är passande (vid rådgivning) eller lämpliga (vid försäljning utan rådgivning). Hela samrådet finns att läsa, dock inte översatt till svenska, på EIOPAs hemsida. Där finns också möjlighet att före den 3 oktober 2016 lämna synpunkter på förslaget. En s.k. öppen hearing om samrådet ordnas den 23 september.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer
ARBETSDOMSTOLEN: RENHÅLLNINGSARBETARE FÖRLORAR OCH SKA BETALA SKADESTÅND

I början av sommaren 2017 blev det stor medial uppståndelse där 49…

Läs mer
INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)

Den 22 juni 2016 publicerade Finansdepartementet (FiDep) en uppdragsbeskrivning till sakkunnig om…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor