info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
DATASKYDDSUTREDNINGENS BETÄNKANDE UTSKICKAT PÅ REMISS

Den 12 maj 2017 överlämnade dataskyddsutredningen betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) på…

Läs mer
NU ÄNDRAR VI PERSONALENS PENSION

Veckan före jul fick lärare och annan personal inom kommuner och landsting…

Läs mer
REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor