info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
PRIIPS-FÖRORDNINGEN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april…

Läs mer
FÖRSLAG OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE UTLÄNDSKA PENSIONSRÄTTER

Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen…

Läs mer
EU-SAMRÅD FÖR INDIVIDUELLA PENSIONER (PEPP)

I juni 2016 har EU-kommissionen publicerat ett samråd/en konsultation som är tänkt…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor