info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Enligt uppgifter från Finansdepartementet väntar FiDep på information från Bryssel, där det pågår intensiva möten om IORP II-direktivet, som ännu inte är formellt antaget. För närvarande sker trots det språkgranskning, vilket troligen innebär att direktivet kan antas under tidiga delen av hösten. FiDep meddelar också att de under första halvan av hösten kommer att kommunicera ut något både om tankar kring hur IORP II ska genomföras för pensionsstiftelser och något om regleringen för tjänstepensionsföretag, inbegripet understödsföreningar. Det finns också medvetenhet på departementet om understödsföreningarnas särskilda situation, där en IORP II-anpassad lagstiftning behöver komma på plats inom den tid IORP II ska genomföras.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

FINANSINSPEKTIONEN POSITIVA TILL AUTOMATISERAD RÅDGIVNING

I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december…

Läs mer
REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer
EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor