info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation, att ges i ett s.k. Key Information Document (KID) till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut. Förordningen ska börja tillämpas den sista december i år. Den 30 juni i år antog EU-kommissionen s.k. tekniska standarder (s.k. RTS = regulatory technical standards) som specificerar kraven på innehållet i de KID som ska tillhandahållas konsumenter vid köp av vissa investeringsprodukter. Kommissionen antog RTS:en trots massiv kritik från branschen. EU-rådet och/eller EU-parlamentet hade möjlighet att före den 30 september framföra invändning mot RTS:en, något som också hände i EU-parlamentet den 15 september. Beslutet innebär att Kommissionen har ett val i att antingen föreslå att PRIIPs-förordningens tillämpningsdatum skjuts upp eller att låta förordningen träda ikraft som planerat, men då utan någon medföljande RTS, vilket i praktiken innebär att medlemsstaterna själva får tolka hur regleringen ska fungera i praktiken.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav…

Läs mer
ARBETSDOMSTOLEN: RENHÅLLNINGSARBETARE FÖRLORAR OCH SKA BETALA SKADESTÅND

I början av sommaren 2017 blev det stor medial uppståndelse där 49…

Läs mer
NYHETER INOM PRIIPS-REGELVERKET

Den 12 april 2017 publierades PRIIPs-reglerna (Package retail insurance-based investment products) i…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor