info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation, att ges i ett s.k. Key Information Document (KID) till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut. Förordningen ska börja tillämpas den sista december i år. Den 30 juni i år antog EU-kommissionen s.k. tekniska standarder (s.k. RTS = regulatory technical standards) som specificerar kraven på innehållet i de KID som ska tillhandahållas konsumenter vid köp av vissa investeringsprodukter. Kommissionen antog RTS:en trots massiv kritik från branschen. EU-rådet och/eller EU-parlamentet hade möjlighet att före den 30 september framföra invändning mot RTS:en, något som också hände i EU-parlamentet den 15 september. Beslutet innebär att Kommissionen har ett val i att antingen föreslå att PRIIPs-förordningens tillämpningsdatum skjuts upp eller att låta förordningen träda ikraft som planerat, men då utan någon medföljande RTS, vilket i praktiken innebär att medlemsstaterna själva får tolka hur regleringen ska fungera i praktiken.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer
SKATTERÄTTNÄMNDENS FÖRHANDSBESKED ANGÅENDE FÖRMÅNSBESKATTNING AV PENSIONSRÅDGIVNING

Skatterättsnämnden meddelade den 16 april 2018 (dnr 18-17/D) ett uppmärksammat förhandsbesked i…

Läs mer
NÅGRA SYNPUNKTER PÅ STEFAN LUNDBERGHS UTREDNING OM FRAMTIDA PREMIEPENSION – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Stefan Lundbergh har på Pensionsgruppens uppdrag ägnat sommaren åt att ta fram…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor