info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen har moderniserats i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Delvis nya regler gäller i fråga om verksamhet, organisation och kapital. Bland nyheterna nämns i propositionen (prop. 2015/16:4) bl.a. att föreningens verksamhet i ökad utsträckning kan bedrivas i ett delägt företag, att utökade möjligheter ges att kommunicera elektroniskt med medlemmarna, möjlighet införs att anta s.k. investerande medlemmar som bidrar endast med kapital, beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort, regler om föreningsstämma moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna samt att kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande enligt aktiebolagslagen. Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

FRÅGA OM DET FÖRELIGGER SYNNERLIGA SKÄL FÖR AVSLUTANDE AV ETT PENSIONSSPARKONTO I FÖRTID

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 maj 2017 prövningstillstånd i målnummer 455-17. Fallet…

Läs mer
FINANSINSPEKTIONEN POSITIVA TILL AUTOMATISERAD RÅDGIVNING

I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december…

Läs mer
IFRS 17: NY REDOVISNINGSSTANDARD FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL

IFRS (International Financial Reporting Standards) 17 är en ny branschstandard för redovisning…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor