info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10,…

Läs mer
EIOPAS FÖRSLAG PÅ TEKNISKA RÅD TILL FÖLJD AV IDD

EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper)…

Läs mer
EN REVIDERAD FÖRENINGSLAG

Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor