info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande ska inhämtas av EU-domstolen under juli månad och därefter har Högsta domstolen formulerat sina frågor som kan komma att ställas till EU-domstolen. Parterna har nu fram till sista september på sig att yttra sig över dessa. I skrivande stund har inga yttranden inkommit. HD har inte tagit ställning till huruvida prövningstillstånd kommer att meddelas eller om en begäran av förhandsbesked av EU-domstolen kommer ske.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer
IORP II ANTAGET I EUROPAPARLAMENTET

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I…

Läs mer
NYTT I TVIST OM FLEXPENSIONER

Efter att Unionen och Sveriges ingenjörer meddelats ett interimistiskt beslut av AD,…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor