info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande ska inhämtas av EU-domstolen under juli månad och därefter har Högsta domstolen formulerat sina frågor som kan komma att ställas till EU-domstolen. Parterna har nu fram till sista september på sig att yttra sig över dessa. I skrivande stund har inga yttranden inkommit. HD har inte tagit ställning till huruvida prövningstillstånd kommer att meddelas eller om en begäran av förhandsbesked av EU-domstolen kommer ske.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

EN REVIDERAD FÖRENINGSLAG

Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska…

Läs mer
KRAV PÅ ÅTERHÄMTNINGSPLANER

Enligt FFFS 2016:6 gäller sedan den 1 februari krav på att alla…

Läs mer
ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10,…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor