info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansdepartementet har uppdragit åt Bertil Bengtsson att utreda skadeståndsregleringen i lagen (2002:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Uppdraget består i att utreda nu gällande lagtexts utformning och hur den står i relation till relevanta förarbetsuttalanden och praxis, samt om det skulle anses nödvändigt, föreslå förändringar. Enligt förarbetsuttalandena till lagen ska kunden endast få ersättning för sitt negativa kontraktsintresse, d.v.s. i princip att kunden ska försättas i samma ekonomiska situation som om den vårdslösa rådgivningen inte hade skett. Nuvarande förarbetsuttalanden ger därmed inte utrymme för att ersätta kunden för det s.k. positiva kontraktsintresset, d.v.s. inte för utebliven vinst – eller den högre avkastning kunden kunnat få vid ett alternativt agerande. Bertil Bengtsson ska särskilt fundera över om dessa förarbetsuttalanden stämmer överens med hur begreppet ren förmögenhetsskada generellt ska tolkas – samt om det överhuvudtaget finns skäl att begränsa en rådgivares eventuella skadeståndsansvar vid vårdslös finansiell rådgivning.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

SOU MED FÖRSLAG PÅ GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTEPENSIONSDIREKTIVET (SOU 2016:51)

Den 16 april 2014 godkände Europaparlamentet och rådet, direktiv 2014/50/EU om förbättrade…

Läs mer
EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer
NYTT I TVIST OM FLEXPENSIONER

Efter att Unionen och Sveriges ingenjörer meddelats ett interimistiskt beslut av AD,…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor