info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Efter förslag från EU-kommissionen har tillämpningsdatumet för MiFID II (och MiFIR) flyttats fram med ett år, till den 3 januari 2018. Det har också föreslagits, i förhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet, att datumet för genomförande av MiFID II skjuts fram till den 3 juli 2017. Förhandlingarna inom EU uppges snart vara avslutade och sannolikt resultera i just dessa tidpunkter för genomförande respektive tillämpning av MiFID II, som alltså blir olika tidpunkter. Det svenska lagstiftningsarbetet påverkas också av de uppskjutna tidpunkterna. Enligt information på Finansdepartementets hemsida kommer det fortsatta lagstiftningsarbetet att utgå från förslaget på EU-nivå om tillämpning från den 3 januari 2018, men att MiFID II ska vara genomfört i svensk rätt den 3 juli 2017. I januari 2017 kommer en lagrådsremiss med förslag till lagstiftning för att genomföra MiFID II och anpassningar till MiFIR. Senare under våren 2017 kommer en proposition och lagändringarna ska träda i kraft den 3 januari 2018.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

NYTT GOLV FÖR STATSLÅNERÄNTAN I SKATTELAGSTIFTNINGEN

Från och med den 1 januari 2017 införs ett golv för statslåneräntan…

Läs mer
KRAV PÅ ÅTERHÄMTNINGSPLANER

Enligt FFFS 2016:6 gäller sedan den 1 februari krav på att alla…

Läs mer
UTREDNING OM UTVIDGAT SKADESTÅNDSANSVAR FÖR VÅRDSLÖS FINANSIELL RÅDGIVNING

Finansdepartementet har uppdragit åt Bertil Bengtsson att utreda skadeståndsregleringen i lagen (2002:862)…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor