info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv. Pensionsgruppen har föreslagit att åldersgränsen för när allmän pension tidigast kan tas ut höjs från 61 år till 63 år. Förslag framställs också om att LAS-åldern, d.v.s. den ålder som bestämmer hur länge en anställd har rätt att kvarstå i tjänst, höjs med två år, till 69 år. Förslagen är i sig inte nya, utan bygger i stora delar på pensionsåldersutredningen, från 2013. Efter diskussionerna har majoriteten av arbetsmarknadens parter ställt sig bakom avsiktsförklaringen, dock inte Svenskt Näringsliv.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA PENSIONER

Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?”…

Läs mer
LAGRÅDSREMISS SKÄRPER REGLERNA FÖR OBEROENDE – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna…

Läs mer
LIVFÖRMEDLARNA KOMMER ATT BEHÖVA VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Enligt Departementspromemorian (Ds 2017:17) En ny lag om försäkringsdistribution kommer rådgivning som…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor