info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Skatterättsnämnden meddelade den 16 april 2018 (dnr 18-17/D) ett uppmärksammat förhandsbesked i rubricerad fråga.

Två anställda hade frågat Skatterättsnämnden om de skulle bli förmånsbeskattade om deras arbetsgivare lämnade dem pensionsvägledning 1) I ifråga om deras tjänstepensionsförmåner som tjänades in hos arbetsgivaren och 2) om de även fick rådgivning kring allmän pension och privaträttsliga dokument.

Skatterättsnämnden svarade Ja på båda frågorna. Skatterättsnämnden konstaterade att en löneförmån är beskattningsbar om den inte uttryckligen är undantagen. Eftersom så inte är fallet är förmånen skattepliktig.

Förhandsbeskedet är överklagat av såväl sökandena som Skatteverket.

Magnus Dahlgrens kommentar

Avgörandet ligger i linje med de farhågor som försäkringsförmedlare haft i fråga om beskattningskonsekvenser när deras ersättningar börjar frigöras från försäkringspremien.

Hittills har arbetstagarna klarat sig från förmånsbeskattning eftersom rådgivningskostnader har legat dolda i försäkringspremien.

Beskattning kan naturligtvis inte vara beroende av om själva rådgivningskostnaden synliggörs eller inte. Är dylik rådgivning beskattningsbar så har det även varit det tidigare och vice versa.

Det som ska avgöras är om det är en förmån som ska beskattas eller inte. Var går gränsen för arbetsgivarens informationsplikt enligt LAS reglerna? Har arbetsgivarna ett principalansvar som innefattar en vägledning så att den enskilde får en bra eller i vart fall inte för dålig tjänstepension?

Om förhandsbeskedet står sig krävs lagändring. I annat fall kommer ingen fristående rådgivning av tjänstepensioner att kunna ske.

NYA FÖRESKRIFTER OM VÄRDEPAPPERSRÖRELSE

Den 27 juni 2017 publierade även Finansinspektionen nya föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS…

Läs mer
CONNECTAMÅLET

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16,…

Läs mer
EN REVIDERAD FÖRENINGSLAG

Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor