info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december 2016 uttalar sig FI att de ser positivt på automatiserade tjänster. I promemorian definierar FI automatiserad rådgivning som personliga råd om finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig inblandning, ofta online.

I promemorian stadgas att FI ser en webbaserad marknad med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad som når en bred kundkrets. De hävdar också att om automatiserade rådgivningsverktyg används på ett korrekt sätt kan det förebygga intressekonflikter i rådgivningssituationer. FI markerar däremot att fokus i utvecklingen ska riktas åt kundens intressen.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

HÖJNING AV PENSIONSÅLDRAR

Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört…

Läs mer
VARFÖR FÅR MAN INTE UPPGIFT SOM ANSTÄLLD OM VAD ARBETSGIVAREN BETALT IN I TJÄNSTEPENSIONSPREMIE? – ANALYS AV MAGNUS HJERTQUIST

Det finns i huvudsak två typer av tjänstepension: En förmånsbestämd och en…

Läs mer
TJÄNSTEPENSIONSBESKATTNINGSUTREDNINGEN

När det gäller tjänstepensionsbeskattningsutredningen ligger ansvaret inom regeringskansliet på skatteavdelningen och enligt…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor