info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10, även kallat Aspismålet, och ogillade käromålet. Bakgrunden till tvisten är att bolaget Aspis Liv Försäkrings AB:s tidigare ägare överfört tillgångar från bolaget till bland annat bolaget Hestiun Europe Limited. Bolaget försattes i tvångslikvidation den 23 februari 2010 av Norrköpings tingsrätt efter en ansökan av FI. I samband med likvidationen stämdes två av ägarna och dåvarande VD Jan Paju samt bolagets investeringschef Alexandros Antzoulides. En tredskodom meddelades år 2014 mot de två ägarna. Därefter har talan enbart berört Jan Paju och Alexandros Antzoulides bristtäckningsansvar enligt 12 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713), vilket Jan Paju och Alexandros Antzoulides friades för i tingsrätten.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

MIFID II

Efter förslag från EU-kommissionen har tillämpningsdatumet för MiFID II (och MiFIR) flyttats…

Läs mer
FÖRSLAG OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE UTLÄNDSKA PENSIONSRÄTTER

Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen…

Läs mer
IORP II ANTAGET I EUROPAPARLAMENTET

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor