info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
 • FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT OM TILLSYN AV FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN

  Den 17 maj publicerade FI en ny tillsyns- och riskrapport som gäller försäkringsområdet. Rapporten ”Tillsynen av försäkringsföretagen” belyser vissa risker som FI arbetar utifrån. En av de risker som har…

  Läs mer
 • KOMMER LF ATT VINNA SINA ANSVARSFÖRSÄKRINGSMÅL? – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid Svea Hovrätt (”Mattson-målet”), som stakar ut gränserna mellan investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Även ett liknande mål (T 2069-14 vid…

  Läs mer
 • SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

  Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Svensk Försäkring välkomnar på det stora hela penningtvättsutredningens förslag och…

  Läs mer
 • UPPDATERING OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

  Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet syftar till att förbättra konsumentskyddet vid försäljning av försäkringsprodukter genom att åstadkomma ett större urval av produkter samt…

  Läs mer
 • REKOMMENDATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM FÖRSÄKRINGSFÖRETAGENS UTREDNINGSVERKSAMHET

  Rekommendationen gäller försäkringsfall, skadehändelser och tips som anmäls eller inkommer från och med den 1 oktober 2015. Rekommendationen lägger fast allmänna principer för försäkringsbolagens behandling av personuppgifter vid utredning av…

  Läs mer
 • SOLVENS II

  Den första januari 2016 infördes Solvens II i svensk rätt. I huvudsak infördes Solvens II genom ändringar i försäkringsrörelselagen (FRL) samt genom föreskrifter från Finansinspektionen. Solvens II-direktivet medför förändrade kapitalkrav…

  Läs mer
 • FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

  Europeiska rådet antog slutgiltig version av IDD den 14 december 2015. Medlemsstaterna har nu två år på sig att genomföra direktivet, som därmed ska träda i kraft nationellt senast vid…

  Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor